מחובר כ: 
גולשים יקרים! 

לפניכם סיכום שבועי לשבוע ג' - י' טבת:

ביום ראשון שעבר חזרו הבחורים לערב הסברה ללימודי התיכון מפי הרב גרמן, מנהל לימודי התיכון.
בימים שני, שלישי ורביעי חזרנו ללימודים כסדרם כשהרב ברוך מלמד את כיתה ט' והרב כפיר את כיתה י'.
ביום שלישי בערב יוסף המדריך של כיתה ט' עשה פעילות על השליטה והשימוש בפלאפונים וכיתה י' התארחו אצל הרב ברוך לשיעור על הפולמוס סביב ספריית פיג'מה והיחס לתלמידי חכמים.
ביום רביעי בערב כחלק מהכנה לעשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, שמענו שיחה מפי מר יעקב ספוקוייני. בשיחתו, ספוקוייני סקר את אירועי מלחמת העולם השניה ואת השלבים שבהשמדת היהודים.
ביום חמישי בבוקר נסענו לבית העדות שבניר גלים שם למדנו על שואת יהודי הונגריה.
אחר הצהריים שמענו את הרב דוד יאסי, ר"מ בקיאות של כיתה י', בסיפורו של אביו שניצל מהשואה תוך מסירות נפש לקיום מצוות.
לאחר מכן יצאנו לחגוג את הכנסת ספר התורה של ר' עמירם ג'רפי - אב הבית של הישיבה הגבוהה.
בערב שמעו תלמידי כיתה ט' את סיפורו המיוחד של ר' אליהו הרמן ז"ל מפי בנו ר' גבי הרמן, ר' אליהו עבר את תלאות השואה תוך שהוא מבריח זוג תפילין עימו במהלך כל המלחמה !
כיתה י' שמעו שיחה מפי הרב אריאל שב"ה חזר ביום חמישי משירות המילואים, לאחר מכן הם צפו בחלקו הראשון של הסרט 'ללא גורל' - סרט המתאר את חייו של ילד יהודי בהונגריה הנחטף ונשלח לאושוויץ.
ביום שישי בבוקר זכינו להתפלל אצל מו"ר הרב דרוקמן שליט"א ולשמוע שיעור בפרשת שבוע.
שבת ויגש הייתה שבת ישיבה.
בליל שבת לאחר התפילה והסעודה עם מו"ר הרב דרוקמן והישיבה הגבוהה קיימנו עונג שבת בה עסקנו בדמותו המיוחדת של הרבי מפיאסצנה ושל כח האמונה בשעות משבר, במהלך עונג השבת שיתף אותנו בסיפורי אמונה הרב שלום חבשוש - ר"מ במכינה הקדם צבאית עז לשלמה.
בשבת אחר הצהריים שמענו מראובן ושולמית בן עזרא, זוג בעלי תסמונת דאו על עולמם האישי, הקשיים וההתמודדויות מתוך אמונה.
בסעודה שלישית דיבר עם הבחורים הרב אייל גבר על החובה לחזור בתשובה ולעשות חשבון נפש כיצד עלינו למלא את ייעודינו האמתי כיהודי בני תורה ועל הקשר בין עשרה בטבת ליום הקדיש הכללי.
תפילת ערבית והבדלה עשינו אצל מו"ר הרב דרוקמן שליט"א ולאחר מכן קיימנו שיעור שו"ת עם הרב, הבחורים שמעו את התייחסותו של הרב להתנהלות המדינה בפרשת אלאור עזריה, חשיבות ההליכה לתנועת נוער ועוד. 
מלווה מלכה קיימנו עם המשפיע החסידי הרב מנדל ראטה, יחד עימו שרנו ושמענו דברי חסידות ועבודת ה'.
ביום ראשון בבוקר, הבחורים התפללו עם מו"ר הרב דרוקמן בביתו כשבסוף התפילה הרב אמר קדיש ותפילת יזכור לזכר קדושי השואה.
במהלך הבוקר שמענו 3 שיעורים הקשורים לעשרה בטבת -
סא"ל במיל' אורי שכטר דיבר על החובה להיות יהודי בעל כשרון 'שימת לב'.
הרב ברוך מסר שיחה על חשיבותו של עשרה בטבת במעגל הצומות ועל החובה לנהל חיים 'זהירים' - בבחינת 'אשרי אדם מפחד תמיד'.
הרב אבררהם רוזנברג, הרב ללימודי נביא, מסר שיעור בספר יחזקאל פרק כ"ד העוסק במצור על ירושלים.

 

Livecity Logo  Build with Livecity - Try it yourself for free
Report Abuse