מחובר כ: 
הורים יקרים 

לצורך סיום ההרשמה יש למלא את הטפסים ולהעלות אותם בסעיפים הנדרשים בטופס ההרשמה.
בטופס רישום יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים ולצרף את כל הקבצים שהתבקשתם לצרף.

הקבצים בפורמט PDF - להורדה יש ללחוץ שם הקובץ:
1.
טופס רישום - פרטיים אישיים
2. אישור צילום לאתר [פרסום תמונות]
3. אישור וויתור סודיות


הקבצים בפורמט WORD
1. 
טופס רישום - פרטיים אישיים
2. אישור צילום לאתר 
[פרסום תמונות]
3. אישור וויתור סודיות

 הורים המתקשים בביצוע התהליך מוזמנים לפנות בטלפון 054-7325300 ליואל כהן
Livecity Logo  Build with Livecity - Try it yourself for free
Report Abuse