מחובר כ: 
גולשים יקרים!
 
בפרוס עלינו שנה חדשה צוות הישיבה וצוות האתר מבקשים לאחל לכם ולבני משפחותיכם ברכת שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, שנת הצלחה בלימוד, שנה שימלא בה ה' כל משאלות לבכם לטובה.

תודה מיוחדת לאבות על נוכחותם בערב אבות ובנים בשבוע שעבר, מחזה מרגש ומיוחד, לראות כיצד לנגד עינינו מתקיים הפסוק : "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". 

בסייעתא דשמיא מיוחדת ובמאמצים גדולים של כל הצוות המלווה את הבחורים היקרים, במיוחד הרב אריאל קליין, ר"מ כיתה י', הרב גרמן מנהל התיכון וכל שאר המורים, מנהל הכספים החדש העוזר ומלווה אותנו מר דוד אביכזר הי"ו , האברכים המצויינים המלווים אותנו; הרב שלום יפת והרב ספי בר חי, המדריכים הנפלאים; יוסף וולמן ואסף סמואל, אם הבית נעמה, מנהל המטבח; אמנון נתן וכל שאר עובדי התחזוקה - כולם נותנים תשומת לב מיוחדת כדי שנזכה לראות את הבחורים מתגדלים בלימודם, באישיותם וכמובן ומעל הכל ביראת השמים ובעבודת השם.

זכינו לחודש אלול מלא וגדוש בלימוד, בשיחות, במפגש על גדולי ישראל, בטיולים ובעשייה חברתית משמעותית ואנו תפילה שנזכה להמשיך כך גם בהמשך השנה מתוך בריאות איתנה והמשך סייעתא דשמיא.

זכינו בשנה שעברה, ואנו זוכים גם השנה בהדרכתו האישית ובתשומת ליבו המיוחדת של מו"ר הרב דרוקמן שליט"א, שלמרות עיסוקיו הרבים מקדיש מזמנו לשיעור, לתפילה, לשיחה עם הבחורים היקרים ולסעודות שבת משותפות בישיבה ואף בביתו של הרב, וב"ה שהבחורים זוכים להנות ולהעריך את אור תורתו המיוחדת של הרב.

יהי רצון שנזכה להמשיך במלאכת שמים זו ושתזכו לרוב נחת ויתקיים בנו תפילתן המיוחדת של נשות ישראל בהדלקת נרות השבת המאירות את אור השבת בבית - "וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים אוהבי ה' יראי אלקים בה' דבקים..."

בברכת שנה טובה ובשורות טובות,
מתוך צפיה לישועת הכלל והפרט,
הרב ברוך וצוות הישיבה!

Livecity Logo  Build with Livecity - Try it yourself for free
Report Abuse